TikTok wprowadza własne zasady dotyczące oznaczania mediów państwowych

O autorze
2 min czytania 2023-01-20

TikTok rozszerza politykę oznaczania treści pochodzących od mediów powiązanych z rządami państw. Ma to pomóc użytkownikom lepiej zrozumieć źródło treści i dać czytelną informację, że treści pokazywane przez dane medium mogą prezentować punkt widzenia reprezentowany przez dany rząd. Specjalne etykiety informacyjne znajdą się zarówno przy profilach użytkownika danych mediów, jak i przy filmach ich autorstwa.


TikTok chce ułatwić użytkownikom ocenę treści

Polityka TikToka, odnosząca się do mediów państwowych, polega na oznaczaniu kont prowadzonych przez organizacje medialne, których treści redakcyjne lub proces decyzyjny podlegają kontroli lub wpływowi rządów danych krajów. W zeszłym roku pilotażowe działania w tym zakresie przeprowadzono w Rosji, Ukrainie i Białorusi, dodając etykiety do treści z powiązanych mediów.

Oznaczanie twórców powiązanych z państwem ma zapewnić użytkownikom trafny i przejrzysty kontekst oraz uwrażliwić ich na to, że materiały te mogą przedstawiać punkt widzenia rządu. Poczynając od 18 stycznia br., polityka ta zostaje rozszerzona o kolejnych 40 rynków (w tym Polskę) na całym świecie. Systematycznie będzie rozszerzana o kolejne kraje i regiony.

TikTok dba o transparentność treści

Wprowadzenie polityki mediów państwowych przez TikToka było poprzedzone konsultacjami z ponad 60 ekspertami z obszaru mediów, politologii, nauki oraz przedstawicielami organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego z Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Australii. Dodatkowo władze rozrywkowego giganta współpracowały z wiodącą globalną organizacją monitorującą media, aby opracować niezależnie zweryfikowaną metodologię, która będzie stosowana przy oznaczaniu mediów państwowych.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Nowe podejście TokToka to krok w stronę uwzględniania różnych kontekstów politycznych, prawnych i kulturowych, które są widoczne w treściach przygotowywanych przez media informacyjne. Celem platformy jest również edukowanie użytkowników na temat różnych sposobów, w jakie państwa starają się wpływać na pojawiające się wiadomości. Dotyczy to zwłaszcza mediów jawnie kontrolowanych przez państwo, w których decyzje polityczne wpływają na pojawiające się tematy.

Misja i finansowanie pod lupą

Oceniając niezależność danej organizacji medialnej, TikTok bierze pod uwagę jej misję, praktyki redakcyjne i stosowane zabezpieczenia, kierownictwo i sposób zarządzania redakcją oraz rzeczywiste decyzje redakcyjne. Szczególną uwagę zwraca na media, które mogą być w znacznym stopniu uzależnione od państwowego finansowania – czy to bezpośrednio, czy też poprzez reklamy, pożyczki i dotacje. Niektóre z pytań, które zadaje się podczas oceny, to:

Słuchaj podcastu NowyMarketing

  • Czy niezależność redakcyjna jest częścią misji organizacji?
  • Czy organizacja posiada zbiór wytycznych dotyczących standardów postępowania dziennikarskiego?
  • Czy istnieją jakiekolwiek powiązania z rządem w ramach kierowniczych lub redakcyjnych stanowisk kierowniczych?
  • Czy organizacja w przejrzysty sposób ujawnia swoje powiązania z rządem?
  • Czy istnieją dowody na to, że media nie przestrzegają swoich wytycznych redakcyjnych?
  • W jaki sposób podmiot zajmował się sprawami o istotnym interesie publicznym dotyczącymi rządu?

Mediom przysługuje weto

TikTok zapewnia, że dołożył wszelkich starań, aby opracowana metodologia oznaczania mediów była obiektywna. Jednocześnie zapewnia organizacjom możliwość odwołania się od decyzji, jeśli ich zdaniem zostały błędnie zakwalifikowane w procesie. Aby złożyć odwołanie, dane medium powinno przedstawić dodatkowe informacje potwierdzające jego suwerenność redakcyjną. Przy ocenie dostarczonych materiałów TikTok będzie współpracował z niezależnymi ekspertami.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się