W czym tkwi siła design thinking?

W czym tkwi siła design thinking?
Jak za pomocą myślenia projektowego stworzyć nowy produkt lub ulepszyć stary?
O autorze
4 min czytania 2020-04-01

Kreatywność drogą do sukcesu

O tym, że kreatywność jest cenioną i ważną w dzisiejszych czasach umiejętnością, nie trzeba nikogo przekonywać. Firmy, takie jak Google, Apple czy IBM, które wdrożyły modele pracy kreatywnej do swojej kultury organizacyjnej, w dłuższej perspektywie zaobserwowały znaczny przyrost klientów, a tym samym wzrost zysków. Wzbudzenie kreatywności w pracownikach organizacji prowadzi bowiem do tworzenia innowacyjnych produktów i rozwiązań, które w szybkim tempie znajdują szerokie grono odbiorców.

Warto też wspomnieć o obawach przed wyeliminowaniem człowieka przez rozwijającą się robotyzację, transformację technologiczną oraz sztuczną inteligencję. To, w czym maszyny nie są w stanie nas zastąpić i na czym możemy budować swoją przewagę, to między innymi nasza umiejętność myślenia projektowego.

Zdolność ta charakteryzuje się podejściem do rozwiązywania problemów klientów lub użytkowników w sposób kreatywny i tym samym do tworzenia innowacyjnych produktów, które te problemy będą rozwiązywać. To nastawienie na działanie, napędzane ciekawością i niewzruszonym optymizmem. To wyznaczanie sobie śmiałych celów i dążenie do nich bez względu na napotykane niepowodzenia. Produkty, tworzone w oparciu o myślenie i działanie projektowe, odpowiadają na realne, rzeczywiste potrzeby konsumentów i są nierzadko rozwiązaniami unikalnymi.

Poznaj swojego odbiorcę

Jeżeli chcemy, aby myślenie projektowe przenikało kulturę organizacyjną naszej firmy, nie możemy zapomnieć o jego kluczowych elementach.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Pierwszym z nich jest powołanie interdyscyplinarnego zespołu, który będzie się składał z osób zaangażowanych w proces tworzenia, ale którzy na co dzień pracują w różnych komórkach firmy. To bardzo ważne, aby zespół tworzyli ludzie z odmiennych środowisk. Ułatwi to spojrzenie z różnych perspektyw na jeden problem i spowoduje, że wygenerowanych zostanie wiele ciekawych rozwiązań.

Myślenie projektowe w przypadku doskonalenia produktu lub tworzenia nowego powinno skupiać się wokół jasno określonej grupy osób. Dlatego zanim zespół przystąpi do analizy potrzeb i problemów klientów, warto zastanowić się, kim oni są i czego oczekują.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Nie bójmy się wejść w środowisko swoich odbiorców, wysłuchać ich i wyciągnąć z tych obserwacji jak najwięcej wniosków. Pytanie klientów o ich potrzeby nie zawsze wystarcza. Często bowiem okazuje się, że wiele ich pragnień jest nieuświadomionych i tylko wrażliwy, pełen empatii obserwator jest je w stanie odkryć.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się
Innowacja pojawia się często tam, gdzie słyszymy „Aha!”, gdy uświadamiamy sobie, na czym polega prawdziwy problem lub potrzeba i zaczynamy szukać odpowiedniego rozwiązania.*

Rosnąca świadomość klientów powoduje, że wzrasta również ich chęć do wyrażania opinii na temat konkretnych usług i produktów. Ten fakt można mądrze wykorzystać kierując swoją uwagę w stronę komentarzy w social mediach, for internetowych czy blogów – czyli wszędzie tam, gdzie nasi potencjalni odbiorcy chętnie wyrażają swoje opinie. Ta wiedza pozwala wniknąć i zrozumieć ich decyzje zakupowe. Szukajmy miejsc, gdzie nasi klienci mogą się pojawiać, w zależności od prowadzonej przez nas działalności (sklep, restauracja, punkt obsługi klienta itp.) i przyglądajmy się ich zachowaniom oraz reakcjom. Możemy też przeprowadzić eksperyment i zaprosić swoich klientów do przetestowania np. naszej nowej usługi lub produktu.

To ważne, aby podczas takich obserwacji jak najmocniej wczuć się w sytuację swoich odbiorców i przejąć ich sposoby myślenia. Kolejnym warunkiem jest zatem empatia, czyli spojrzenie na problem z perspektywy klienta. Jeżeli planujemy wdrożyć na rynek innowację, musimy wpierw znaleźć czas na refleksję nad zachowaniami i opiniami wyrażanymi przez swoją grupę docelową. Wzbudźmy w sobie ciekawość, zainteresujmy się ich bolączkami oraz potrzebami. Wnikliwa, odkrywcza obserwacja stanowić może podstawę do zaprojektowania innowacyjnego rozwiązania.

Stwórz prawdziwą innowację

Do podjęcia decyzji biznesowej, która pociąga za sobą koszty – czyli w naszym przypadku wdrożenia nowego produktu – kluczowe jest zebranie pełnego wachlarza informacji. Należy więc brać pod uwagę nie tylko dane na temat aktualnych i potencjalnych klientów, ale również warto przeprowadzić analizę trendów rynkowych oraz otoczenia konkurencyjnego. Wnioski z tych działań mogą posłużyć jako inspiracje do stworzenia pomysłu na rozwiązanie problemu naszych odbiorców. Im więcej danych uda nam się zebrać, tym łatwiej będzie nam generować na ich podstawie ciekawe pomysły.

O ile obserwacje czy analizy mogliśmy przeprowadzać w pojedynkę, tak teraz nie ma już miejsca na pracę jednostkową. Do zadań zespołu projektowego należy zebranie wszystkich danych i zorganizowanie warsztatów, podczas których tworzona będzie persona oraz generowane będą dla niej rozwiązania.

Ważne, aby członkowie zespołu nie krytykowali się wzajemnie i nie odrzucali swoich pomysłów na wstępie. Oczywiście, listę wygenerowanych pomysłów należy poddać weryfikacji, nie każdy bowiem będzie możliwy do realizacji w danym momencie. Starajmy się jednak, aby weryfikacja przebiegała w przyjemnej atmosferze. Wybranemu pomysłowi, który zasłuży na wdrożenie, trzeba będzie nadać cechy fizyczne.

Kolejnym niezbędnym etapem jest więc budowa prototypu, czyli przedstawienie wybranego pomysłu na produkt w sposób wizualny. Prototyp powinien cechować się szybkością wykonania. Może nim być coś namacalnego, ale może to być również odegrana scenka lub krótki film. Prototypy nie powinny być idealnie przygotowane, ponieważ im więcej czasu spędzimy nad budową prototypu, tym bardziej będziemy do niego przywiązani i ciężej nam będzie spojrzeć na niego krytycznym okiem. Zadaniem prototypu jest pomoc w wizualizacji pomysłu wśród naszych klientów, aby mogli go szybko przetestować i zweryfikować jego użyteczność.

Należy zatem w kolejnym kroku przeprowadzić testy, aby sprawdzić, co działa, a co się nie sprawdza. W momencie, gdy nasi klienci będą testować rozwiązanie, my, bacznie obserwując ich reakcje, będziemy mogli sprawdzić słuszność naszych założeń. Testowanie produktu powinno odbywać się na przedstawicielach naszej grupy docelowej. Etap ten może nie skończyć się na jednym teście, ale pamiętajmy, żeby nie obawiać się nieudanych prób czy wysokiego wskaźnika błędów. Wychodzenie poza status quo zawsze cechuje się możliwością niepowodzeń – jest to naturalne. Im więcej podejmiemy prób, testów i zmian, tym osiągniemy lepszy efekt.

Czy to się opłaca?

Tworzenie wartościowego szkolenia, unikalnej strony internetowej czy chociażby przebudowa designu opakowania to długofalowy proces. Stosowanie elementów myślenia projektowego nie tyle pozwala ten proces skracać, co go uskutecznia. Wykorzystanie elementów myślenia projektowego podczas kreowania nowego produktu pozwala bowiem uniknąć błędów, które mogłyby mieć miejsce w przypadku podejmowania decyzji bez wcześniejszego zbadania potrzeb. Produkty, które w efekcie tych działań powstają, precyzyjnie trafiają w ich potrzeby i niejednokrotnie stają się innowacją na rynku.

Takie działania pozwalają osiągnąć korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla konsumenta. Poznanie perspektywy klienta, jego oczekiwań, to możliwość spersonalizowania jego doświadczeń, a tym samym szansa na odniesienie sukcesu.