Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Jakie są najważniejsze aspekty polityki korzystania z narzędzi Gen AI przez agencje i marki? W jaki sposób agencje mogą zapewnić etyczne wykorzystanie Gen AI w swoich kampaniach?

SPRAWDZAM

ZFPR: Wzrosły wynagrodzenia i stawki w agencjach PR [BADANIE]

ZFPR: Wzrosły wynagrodzenia i stawki w agencjach PR [BADANIE]
Związek Firm Public Relations opublikował wyniki najnowszego badania wynagrodzeń i stawek godzinowych za usługi firm z sektora public relations. Wynagrodzenia pracowników wzrosły średnio o 8% na poziomie płacy gwarantowanej w porównaniu z danymi z 2023 r., zaś stawki cennikowe agencji PR wzrosły przeciętnie o 7%.
O autorze
2 min czytania 2024-06-11

W tegorocznej edycji badania, zrealizowanej w lutym i marcu br., udział wzięło 26 agencji zrzeszonych w ZFPR. Dane uzyskano metodą kwestionariuszową. W badaniu udział wzięło 700 osób. Wyniki zostały opracowane i zweryfikowane przez firmę WTW Consulting.

– Jako WTW jesteśmy zaszczyceni możliwością analizowania wynagrodzeń dla firm sektora PR już po raz siódmy. W roku 2024 wyniki analizy płac w sektorze PR odpowiadają trendom w siostrzanych sektorach usług profesjonalnych, w tym w zakresie wskaźników wzrostu wynagrodzeń. Płaca zasadnicza pozostaje głównym elementem, wpływającym na skuteczność pozyskiwania i utrzymania w organizacji kompetentnych pracowników – mówi Krzysztof Gugała z WTW Consulting.

– W tym roku wynagrodzenia brutto pracowników agencji PR na poszczególnych stanowiskach są średnio o 8% wyższe niż w roku ubiegłym. Na tę sytuację w dużej mierze wpłynął wzrost płacy minimalnej, który znacząco podniósł uposażenie oferowane na początkowych szczeblach kariery. Stawki cennikowe dla klientów wzrosły analogicznie – średnio 7% w stosunku do ubiegłego roku i o ok. 21% w stosunku do roku 2022 r. co zważywszy na poziom inflacji oraz wzrost kosztów operacyjnych jest sytuacją naturalną. Praca w agencjach PR okazuje się być niezwykle atrakcyjna dla osób rozpoczynających karierę zawodową w komunikacji. Aż 68% badanych firm prowadzi programy stażowe. Przeciętnie 60% stażystów podejmuje po stażu stałą pracę w tej samej firmie i po roku pracy nadal kontynuuje w niej zatrudnienie. Obserwujemy także rosnące zapotrzebowanie klientów na profesjonalne usługi PR – połowa badanych agencji planuje wzrost liczby zatrudnionych pracowników w roku 2024 – podsumowuje Daria Tworek, Wiceprezeska ZFPR.

Tak prezentują się wartości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń gwarantowanych brutto z umów o pracę (rynkowa mediana):

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Z kolei stawki godzinowe dla typowych stanowisk w branży public relations prezentują się następująco:

Słuchaj podcastu NowyMarketing

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Definicje

Gwarantowane miesięczne wynagrodzenie brutto: wynagrodzenie zasadnicze, stałe wypłacane bezwarunkowo w tej samej wysokości w kolejnych miesiącach, wg stanu na dzień 1 kwietnia 2024.

Mediana: wskazuje konkretną daną, uzyskaną w wyniku ustawienia listy wszystkich zebranych danych od najniższej do najwyższej i wybrania tej, dzielącej próbę na dwie równoliczne połowy (wartość środkowa w próbie). W kontekście danych płacowych – mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem (i zajmujących analizowane stanowisko), otrzymuje płacę wyższą jak i niższą od tej wybranej.

Średnia: klasyczna średnia arytmetyczna uzyskana w wyniku zsumowania wszystkich danych i podzielenia tej sumy przez liczbę jej składników. Jeżeli rozkład danych w ramach próby jest symetryczny względem mediany, to wartość mediany i średniej są identyczne. Niemniej, w praktyce badań płacowych średnia płacowa jest silnie kształtowana przez ekstremalnie niskie i wysokie wartości wynagrodzeń.

Całość podsumowania można pobrać tutaj.

źródło: mat. prasowe, opracowanie: Agata Drynko

PS Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej 2023/24 [RAPORT SAR]

Wzrost stawek godzinowych oraz wynagrodzeń w branży marketingowej nie nadążały za inflacją – wynika z badania wynagrodzeń i stawek godzinowych w sektorze komunikacji marketingowej 2023/24 poziomów.