Zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt ponownie na etykietach Żubra

Wystartowała IV edycja kampanii CSR „Żubr ratuje życie zagrożonych gatunków”. Miejsce króla puszczy na butelkach i puszkach piwa Żubr zajmą: ryś, niedźwiedź, łoś i sóweczka. Celem kampanii jest pomoc zagrożonym gatunkom oraz zachęcanie konsumentów do odpowiedzialnego zachowania wobec przyrody.
O autorze
2 min czytania 2022-08-08

Kto nie trzyma się Żubra, ten trąba”

Głównym nośnikiem kampanii jest spot wideo nawiązujący do kryzysu klimatycznego, w którym Żubr zaznacza, że problemy przyrody dotyczą każdego. Przedstawiono w nim puszczę zagrożoną pojawieniem się trąby powietrznej. Szczęście mają te zwierzęta, które spotkają na swojej drodze żubra – niezawodnego opiekuna. Mimo humorystycznego hasła: „Kto nie trzyma się Żubra, ten trąba” – przekaz kampanii ma wymiar edukacyjny.

Kampania obejmuje opakowania piwa Żubr z wizerunkami zagrożonych gatunków, POSM oraz współpracę z wybranymi lokalnymi sieciami handlowymi. Działania reklamowe będą prowadzone w telewizji i mediach społecznościowych, także z udziałem influencerów – przyjaciół Żubra. Do tej kampanii agencja PZL przygotowała trzy spoty: 30 sekund i 15 sekund z przeznaczeniem do emisji w stacjach telewizyjnych oraz spot 6 sekund z przeznaczeniem do Internetu. Kampania telewizyjna wystartowała 08 sierpnia.  

Kolejną odsłoną kampanii edukacyjnej chcemy ponownie wzbudzić zainteresowanie konsumentów zagrożonymi gatunkami, umożliwiając głębszą relację z Żubrem, opartą na realnej wartości, nie tylko na poziomie produktowym – mówi Urszula Czerniawska-Kapeluch, senior brand manager Żubr.
LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Ponad dwa lata temu powstał Fundusz Żubra

Celem inicjatywy jest edukacja społeczeństwa oraz ratowanie i ochrona dzikich zwierząt w najcenniejszych przyrodniczo rejonach w Polsce.

Od 2019 r. marka Żubr wspiera działania organizacji ekologicznych, jednostek państwowych oraz naukowych. Ufundowała specjalistyczny sprzęt dla Białowieskiego Parku Narodowego, wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk przeprowadziła akcję ocieplającą wizerunek nietoperzy, wsparła akcję ratowania Dębu Dunin – Europejskiego Drzewa Roku 2022, współpracowała również ze Stowarzyszeniem Leśne Przytulisko Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

W 2021 r. Fundusz Żubra wraz z Biebrzańskim Parkiem Narodowym przeprowadził akcję wykupu od prywatnych właścicieli działek znajdujących się na terenie parku, co pozwoliło oddać dzikiej przyrodzie należne jej tereny i chronić siedliska zagrożonych gatunków ptaków żyjących w Dolinie Biebrzy. Była to pierwsza tego typu inicjatywa na styku biznesu i ochrony przyrody w Polsce, będąca odpowiedzią, m.in. na postulaty Unii Europejskiej i ONZ, które nawołują do oddawania przyrodzie należnych jej terenów, aby powstrzymać kryzys klimatyczny i środowiskowy.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

W ramach kampanii i działalności Funduszu Żubra do końca roku planowane są cztery akcje we współpracy z organizacjami ekologicznymi. Fundusz będzie kontynuował współpracę z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ale przy zupełnie nowym projekcie.

Działania reklamowe będą prowadzone w telewizji i mediach społecznościowych, także z udziałem influencerów – przyjaciół Żubra. Za koncepcję spotu telewizyjnego odpowiada agencja PZL w ramach zespołu kreatywnego w składzie: Dominik Turek, Sławomir Szczęśniak, Tomasz Skorupa. Reżyseria: Iwo Zaniewski. Accountem czuwającym nad całością jest Łukasz Dowgiałło. Produkcją zajął się dom produkcyjny Papaya Films, postprodukcją – Platige Image, a udźwiękowieniem – Juice. Działania PR i digital przygotowała Huta 19 im. Joachima Fersengelda, media zaplanował i zakupił dom mediowy Zenith.