Bytom przyjął uchwałę porządkującą i ograniczającą reklamy w przestrzeni miejskiej

O autorze
3 min czytania 2023-01-31

Radni Rady Miejskiej w Bytomiu podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście. Celem uchwały reklamowej jest wprowadzenie ładu przestrzennego w mieście, a równocześnie umożliwienie przedsiębiorcom dotarcia z informacją do klientów.

W przyjętej przez Radę Miejską uchwale reklamowej miasto zostało podzielone na trzy strefy: wrażliwą – Śródmieście oraz najbardziej cenne zabytkowo obszary miasta; przyrodniczą – tereny zielony w Bytomiu; komercyjną – pozostałe rejony miasta. Zapisy uchwały różnią się w zależności od usytuowania poszczególnych nośników reklamowych w każdej z trzech stref.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza uchwała reklamowa dotyczą szyldów i reklam. W tym przypadku uchwała wyraźnie rozgranicza możliwości stosowania reklam w strefie wrażliwej i przyrodniczej oraz komercyjnej. Tym samym w strefie wrażliwej i przyrodniczej przepisy określają dopuszczalne liczby i wymiary szyldów na budynkach i ograniczają lokalizację szyldów do kondygnacji parteru, witryn oraz strefy wejściowej do budynku. Istotną i ważną kwestią, jaką zapisano w uchwale jest dopuszczenie możliwości zachowania szyldów historycznych w pierwotnych lokalizacjach.

Z kolei w strefie komercyjnej wprowadzono identyczne zapisy, jak w przypadku strefy wrażliwej i przyrodniczej, rozszerzając je jednak o: możliwość stosowania większego formatu szyldów w przypadku wolnostojących budynków handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz stacji benzynowych, a także możliwość montażu pylonów, totemów i masztów flagowych o określonych wymiarach.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Ważne zmiany zaszły również w stosunku do tablic reklamowych. Tutaj również w uchwale określono różne wymagania dla poszczególnych stref. Wprowadzono w strefie wrażliwej i przyrodniczej nie tylko ograniczenia związane z wymiarami reklam, ale też ograniczenia dotyczące lokowania poszczególnych typów reklam w przestrzeni publicznej. Przykładowo, uchwała zakazuje instalowania wolnostojących billboardów w strefie wrażliwej. Zakazuje też umieszczania migających reklam świetlnych w strefie wrażliwej oraz wprowadza zakaz umieszczania na budynkach pod ochroną konserwatorską w Śródmieściu naściennych reklam wielkoformatowych. W przypadku strefy przyrodniczej również wprowadzone są ograniczenia dotyczące instalowania reklam wielkoformatowych, masztów flagowych, reklam o wyświetlanej treści.

W strefie komercyjnej dopuszczono dla wolnostojących budynków handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz stacji benzynowych możliwość stosowania reklam na tych budynkach, a także ulokowania pylonów, totemów i masztów flagowych. W uchwale znajdują się także szczegółowe zapisy dotyczące dopuszczalnych wymiarów i parametrów reklam wielkoformatowych i billboardów.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Aby umożliwić dokonanie niezbędnych zmian i dostosowanie reklam do nowej uchwały, wprowadzono okresy dostosowawcze. W przypadku siatek i banerów reklamowych czas na dostosowanie się do nowych zapisów uchwały wynosi 12 miesięcy, szyldów – 2 lata. W przypadku pozostałych tablic reklamowych i urządzeń – w strefie wrażliwej 5 lat, a w strefach komercyjnej i przyrodniczej – 8 od daty wejścia w życie uchwały reklamowej.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Projekt uchwały reklamowej był konsultowany z mieszkańcami i przedsiębiorcami – w tym z restauratorami. Bytomianie wzięli udział w badaniach ankietowych, spacerach badawczych i spotkaniach poświęconych poszczególnym zapisom uchwały. Swoje uwagi do projektu uchwały wniósł również Wojewódzki Konserwator Zabytków.

– Uchwalenie uchwały reklamowej pozwoli przeciwdziałać powstawaniu chaosu reklamowego w naszym mieście. Ze względu na to, że procedura przyjęcia tego aktu prawa miejscowego była dość skomplikowana i wymagała wielu uzgodnień, m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, proces opracowania finalnego tekstu uchwały trwał wiele miesięcy – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. – O wprowadzenie regulacji i zmian w przestrzeni miejskiej upominali się mieszkańcy Bytomia podczas spotkań w dzielnicach i konsultacji społecznych. Najczęściej bytomianie zwracali uwagę na szyldozę w Śródmieściu i zbyt dużą liczbę reklam na historycznych budynkach – podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Zmiany możliwe dzięki ustawie krajobrazowej

Ustawa krajobrazowa, która weszła w życie we wrześniu 2015 roku wprowadziła szereg nowych rozwiązań, mających na celu ochronę krajobrazu i ładu przestrzennego. Przede wszystkim dała jednak możliwość ustalania przez samorządy zasad i warunków sytuowania szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich nośniki reklamowe mogą być wykonane. Ustawa uprawnia samorządy także do wprowadzenia i egzekwowania kar za niestosowanie się do przepisów.

 

PS Polskie miasta bez reklam

W ubiegłych latach coraz więcej polskich miast zdecydowało się wprowadzić uchwały mocniej regulujące obecność reklam w przestrzeni miejskiej. Zostały one ograniczone między innymi w Warszawie, Krakowie, Sopocie, Gdańsku, Poznaniu.