#NMInsights: Sztuczna inteligencja na granicy ludzkiej percepcji [RAPORT]

#NMInsights: Sztuczna inteligencja na granicy ludzkiej percepcji [RAPORT]
Jak mózg człowieka odnajduje się w erze AI? W raporcie „Człowiek vs. AI: Czy AI przekroczyło granice ludzkiej percepcji?” Neuroinsight Lab (by SeeWidely) zgłębia złożoną interakcję między ludzkim poznaniem a sztuczną inteligencją, wykorzystując do tego zaawansowaną neuroTechnologię, w tym EEG i eye-tracking.
O autorze
3 min czytania 2024-04-15

Czy umiemy jeszcze rozpoznać, co jest dziełem człowieka, a co jest efektem prac sztucznej inteligencji? Najnowsze badanie przeprowadzone przez Neuroinsight Lab, gdzie wykorzystano zaawansowaną NeuroTechnologię, w tym m.in. EEG i eye-tracking, rzuca nowe światło na to, jak ludzki mózg reaguje na treści generowane przez AI. Większość dotychczasowych badań ograniczała się jedynie do analizowania wskazań w ankietach, pomijając kluczowy aspekt, jakim jest bezpośrednia reakcja mózgu na treści.

Raport uwypukla, jak łatwo oceny odbiorców mogą ulec błędom poznawczym, a oczekiwania wobec AI są mocno podyktowane subiektywnym odczuciom. Obserwując identyczny element obraz lub tekstu, odbiorcy mogą interpretować go jako dowód zarówno na pochodzenie od AI, jak i ludzką twórczość. Treści uznane za dzieło AI były krytyczniej oceniane, otrzymując znacznie niższe oceny w porównaniu do tych samych treści, gdy uznawano je za pochodzące od człowieka. Nadal istnieje powszechne przekonanie, że treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję charakteryzują się niższą jakością, a grafiki są albo zbyt perfekcyjne, albo wyraźnie niedoskonałe.

Analiza reakcji neurofizjologicznych sugeruje, że samo przekonanie o pochodzeniu treści może wpływać na przetwarzanie jej przez mózg, co może prowadzić do wzmocnienia wewnętrznych przekonań. Odkrycia te wskazują na subtelne różnice w sposobie, w jaki nasze mózgi przetwarzają i angażują się w treści w zależności od ich postrzeganego pochodzenia.

W obliczu tych wyników staje się jasne, że sztuczna inteligencja przekroczyła granice ludzkiej percepcji. Prawie połowa uczestników nie potrafiła odróżnić ludzkiego dzieła od pracy AI. Ta granica zaciera się, a to może mieć znaczące konsekwencje dla sposobu, w jaki postrzegamy wartość i oryginalność treści. To zadziwiające, że w dobie cyfrowej rewolucji, nasze mózgi mogą z taką łatwością zostać wyprowadzone na manowce. Nasza analiza pokazuje również, jak percepcja i zaufanie do treści kształtowane są nie tylko przez ich merytoryczną wartość, ale także przez wewnętrzne przekonania o ich pochodzeniu. To powinno skłonić marketerów i liderów biznesowych do głębokiej refleksji nad tym, jak komunikują się z klientami, ponieważ w erze AI, autentyczność i wiarygodność komunikatu stają się kluczowe mówi Marcin P. Stopa, Head of NeuroResearch Neuroinsight Lab (by SeeWidely).

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Badanie w liczbach

 • 0,03 sekundy, co tyle średnio przeprowadzany jest odczyt aktywności mózgu ze wszystkich kanałów EEG.
 • 200 tyle razy na sekundę system do eye-trackingu rejestruje położenie każdego oka.
 • 34 194 sekund materiału badawczego zostało poddanych analizie podczas tego badania.
 • 13 677 600 tyle łącznie zostało przeanalizowanych punktów danych zebranych za pomocą eye-trackingu w trakcie badania.
 • 30 637 824 tyle łącznie zostało przeanalizowanych punktów danych zebranych za pomocą EEG w trakcie badania.
 • 44 317 616 to całkowita liczba punktów danych przeanalizowanych w ramach tego badania.

Ważne wnioski z badania

 • Procent poprawnych rozpoznań AI – średnio dla treści wygenerowanych przez AI procent poprawnych wskazań autorstwa wynosił 51%.
 • Procent poprawnych rozpoznań człowieka – średnio dla treści stworzonych przez człowieka procent poprawnych wskazań autorstwa wynosił 65%

 • Treści AI otrzymały średnie oceny ekspertyzy na poziomie 3,4 dla grafik i 3,5 dla tekstów, co wskazuje na ich percepcyjną wysoką jakość. W porównaniu do nich treści ludzkie otrzymały nieco niższe oceny: 3,2 dla grafik i 3,3 dla tekstów.
 • W przypadku treści wygenerowanych przez AI oceny zaufania wynosiły średnio 2,9 dla grafiki przy wyniku 3,2 dla grafik stworzonych przez człowieka. Co ciekawe, oceny zaufania dla pisanej formy posta w obu przypadkach (Człowiek 3,4; AI 3,5) były bardzo zbliżone z minimalną przewagą AI.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

 • Treści AI przykuwają nieco silniej uwagę na początku ekspozycji. Z kolei treści ludzkie wywołują większe zaangażowanie poznawcze na początku i stabilniejsze wzorce reakcji przez cały okres ekspozycji.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się
 • Treści tekstowe wygenerowane przez AI były częściej przypisywane człowiekowi niż sztucznej inteligencji. Z kolei w kontekście treści wizualnych blisko połowa ludzkich dzieł jest przypisywana AI.

Pełny raport

Jak wskazują wyniki badania, ważne jest nie tylko dostosowanie się do rozwijających się technologii, ale także zachowanie krytycznego myślenia i świadomego podejścia do konsumowanych treści. Organizacje muszą nie tylko dostosować swoje strategie w erze AI, ale także aktywnie kształtować przyszłość komunikacji, aby mogła być skuteczna, autentyczna i wiarygodna.

Metodologia

Materiały badawcze obejmowały 24 próby składające się z 15 obrazów oraz 9 krótkich tekstów, z czego 15 treści zostało wygenerowanych przez AI, a 9 było stworzonych przez ludzi bez wsparcia sztucznej inteligencji. Badanie zostało zrealizowane między 19 października a 17 listopada 2023 r., co jest ważną informacją pod kątem obecnego kontekstu na moment badania rozwoju AI.

Badani otrzymali za zadanie rozpoznać, czy dana treść graficzna lub tekstowa została stworzona przez człowieka bez użycia AI czy jest wytworem sztucznej inteligencji. Następnie uczestnicy mieli ocenić, jaki poziom eksperckości przypisaliby pokazanej treści oraz w jakim stopniu wzbudza ona ich zaufanie. Pomiary EEG i eye-trackingu były przeprowadzane w trakcie eksponowania treści, aby zarejestrować bezpośrednie reakcje uczestników w czasie rzeczywistym.

Zastosowano następujące metody pomiarowe:

 • Eye-tracking (okulograf).
 • EEG (elektroencefalograf).
 • Kwestionariusz świadomej percepcji.

źródło: mat. prasowe, opracowanie: Agata Drynko

PS #NMInsights: AI, CSR, storytelling czy nieszablonowe działania. IAB Polska radzi, na co warto postawić w 2024 roku w kampaniach digitalowych [CASEBOOK]

Sztuczna inteligencja, CSR, nieszablonowe działania w social mediach, storytelling, focus na doświadczenie konsumenta – trendy w digital marketingu to mix nowych narzędzi technologicznych, które mocno namieszały na rynku cyfrowym oraz uważności na człowieka i jego problemy. Kampanie digitalowe nagrodzone w IAB MIXX Awards 2023 pokazują, jak bardzo potrzebujemy wykorzystywać technologie do edukowania, oswajania trudnych tematów, budowania świadomości i odpowiedzialności.

PS2 Mapa wybranych narzędzi AI w marketingu i sprzedaży 

Polski Fundusz Rozwoju przygotował „Mapę wybranych narzędzi AI w marketingu i sprzedaży”. Zestawienie zostało pogrupowane według kilku kategorii, m.in. generowanie i edycja treści, relacja z klientem czy monitorowanie sieci.