Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Weź udział w sesji pytań i odpowiedzi z Maćkiem Lewińskim!

ZAPISZ SIĘ

Wdrożenia stanowią jedną z największych luk w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami [RAPORT]

Wdrożenia stanowią jedną z największych luk w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami [RAPORT]
Aby strategie, plany i pomysły działały, muszą zostać poprawnie wdrożone. Jak się okazuje, wiele zasobów jest marnowanych w procesie realizacji założeń i planów w polskich organizacjach. Dowodzą temu wyniki badania stanu wdrożeń w polskich przedsiębiorstwach przeprowadzonego przez zespół Blue Fox w 2023 roku.
O autorze
3 min czytania 2024-01-29

Wyniki badania pokazują, że luka między wagą skutecznego wdrożenia a liczbą projektów wdrożeniowych, które są porażkami, jest jedną z największych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Oznacza to, że mnóstwo zasobów jest marnowanych w procesie realizacji założeń i planów.

Raport z badania stanu wdrożeń w polskich organizacjach, przeprowadzony przez zespół Blue Fox, wskazuje główne obszary luk, bariery skutecznego wdrożenia, wykorzystywane narzędzia oraz trendy. Jest oparty na badaniach przeprowadzonych wśród polskich wdrożeniowców i ukazuje stan zjawiska na koniec roku 2023. 

Jakie projekty są najczęściej wdrażane?

Najczęściej wdrażane są strategie biznesowe i rynkowe. Tuż za nimi znajdują się plany operacyjne i pomysły innowacyjne. W mniejszym stopniu wdrożeniu podlegają projekty restrukturyzacyjne. 10 proc. respondentów wskazało wszystkie rodzaje projektów jako podlegające wdrożeniu.


Bariery utrudniające prawidłowe wdrożenie

Rola wdrożeń w powodzeniu realizacji jakiegokolwiek projektu jest bardzo ważna. Jednak, mimo tej świadomości, 9 na 10 wdrożeń skutkuje porażką.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Największą barierę w procesie wdrożeń stanowią kwestie organizacyjno-kulturowe. Wśród szczegółowych barier utrudniających prawidłowe wdrożenie zdecydowanie dominuje zła komunikacja. Na drugim miejscu znajdują się źle zaprojektowane strategia, plan lub pomysł. Prawie 30 proc. odpowiedzi wskazywało na to, że błędy popełniane w wyniku nieprzemyślanych działań kreują problemy wdrożeniowe.


Wiele barier ma charakter organizacyjny (np. brak wsparcia kadry zarządzającej, sztywne trzymanie się pierwotnego planu, rozmyta odpowiedzialność, słabe przywództwo) oraz metodologiczny (np. brak ustalenia priorytetów, brak metod pomiaru postępów czy brak dobrej diagnozy problemu). 

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Niestety, trendy zmierzają w stronę wyposażania osób wdrażających w kolejne narzędzia, które nie podnoszą skuteczności wdrożeń.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Czynniki sprzyjające właściwemu wdrożeniu

Szansą skutecznego wdrożenia są racjonalność i poczucie sensu podejmowanych działań. Ważna jest nie tylko świadomość powodów, dla których opracowano wdrażane strategie lub plany, ale także klarowność wprowadzanych w życie koncepcji. Gdy dodamy do tego dobrą komunikację, otrzymamy formułę „rozumiem, co i dlaczego wdrażam”. Równie ważna jest dbałość o integrację zespołu. Stanowi ona mniej więcej połowę sukcesu.


Narzędzia i technologie wykorzystywane we wdrażaniu

Wśród narzędzi wykorzystywanych podczas wdrożeń najpopularniejsze są klasyczne: diagnoza potrzeb, plan wdrożenia, narzędzia do komunikacji i współpracy zespołowej, KPI oraz karty projektów. Tuż za nimi plasują się tzw. zwinne procesy typu Sprint. W mniejszym stopniu wykorzystywane są także mniej popularne narzędzia.


Jeśli chodzi o technologie, zdecydowanie przeważa analiza danych. Na drugim miejscu plasują się technologie wspomagające komunikację i współpracę zespołową. W mniejszym stopniu wykorzystywane są automatyzacja i optymalizacja procesów, a także sztuczna inteligencja (choć w tym obszarze przewiduje się zmianę w kierunku większego wykorzystania AI w kolejnych latach).


Trendy w projektach wdrożeniowych

Sztuczna inteligencja i analiza danych zostały wskazane jako najsilniejsze trendy w projektach wdrożeniowych. Następne pozycje zajęły: automatyzacja pracy, szybkość i elastyczność działania oraz siła adaptacji organizacji do dynamicznych zmian. Dopiero na szóstym miejscu znalazł się wzrost zaangażowania pracowników. 


Jak wygląda wdrożenie w organizacji?

Mimo tego, że brak wsparcia kadry zarządzającej jest trzecią co do wielkości barierą skutecznego wdrożenia, większość uczestników badania zadeklarowała otrzymywanie takiego wsparcia. Największym problemem jest utrzymanie wdrożeń w ramach pierwotnych założeń i pierwotnego budżetu. 

Dodatkowo, doświadczenie większości osób wdrażających wskazuje na konieczność zachowania elastyczności w procesach wdrożeniowych. Nadmierna sztywność w trzymaniu się pierwotnych planów obniża skuteczność wdrożeń. 

– Wygląda na to, że ewentualna luka umiejętności i organizacja procesów stanowi mniejsze wyzwanie niż niesprzyjająca wdrożeniu kultura i atmosfera. Jeżeli zła komunikacja, brak wsparcia kadry zarządzającej i rozmyta odpowiedzialność stanowią trzy z pięciu największych barier skutecznego wdrożenia, to znaczy, że wielu wdrożeniowców jest zostawionych samym sobie w dość chaotycznym otoczeniu, na wsparcie którego nie mogą liczyć. Muszą nie tylko troszczyć się o planowanie i monitorowanie działań wdrożeniowych, ale także zmagać się z przeszkodami wewnętrznymi o charakterze organizacyjno-kulturowym. Mogą liczyć na rozwój narzędzi i technologii, ale nie na solidne i stabilne warunki bazowe oraz komfort psychiczny – mówi dr Jacek Pogorzelski.

Raport Blue Fox:

Metodologia badań

  • Metoda: CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) – kwestionariusze internetowe
  • Próba: Badania zostały przeprowadzone na grupie 80 osób pracujących w branżach usługowych (managerowie, dyrektorzy, kadra zarządzająca, pracownicy działów marketingu i rozwoju, HR, CEO) i miały charakter ogólnopolski 
  • Cel: Pozyskanie informacji na temat poziomu i sposobów wdrożeń w organizacjach

Opracowanie: Agata Drynko

Źródło: mat. prasowe

PS Cena, zaufanie oraz szeroki wybór to najważniejsze czynniki dla konsumentów [RAPORT]

Kryteria cenowe nadal są ważne przy dokonywaniu zakupów, ale konsumenci wyżej stawiają zaufanie do marki i szeroką ofertę. Co prawda porównują ceny w internecie, ale wciąż chętnie kupują offline. To wyniki badania EY Retail Performance Ranking 2023.

PS2 Raport Brand Finance Global 500: Apple najbardziej wartościową marką na świecie

Znaczący wzrost wartości marki Apple, spadek znaczenia Tesli, przywództwo marki NVIDIA w sektorze AI i Deutsche Telkom z mianem najsilniejszej marki telekomunikacyjnej świata to najważniejsze wnioski płynące z raportu Brand Finance Global 500 2024.